OFF
OFF
ADMICRO
15AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  “Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ...”. Đoạn trích này được trích trong 

  • A. 
   Chỉ thị “toàn dân kháng chiến” của ban thường vụ Trung ương Đảng.
  • B. 
   Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Tổng bí thư Trường Trinh.
  • C. 
   “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  • D. 
   “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Đoạn trên được trích trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của chủ tịch Hồ Chí Minh (19-12-1946).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 215522

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON