ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp? 

  • A. 
   Có tiềm lực kinh tế quốc phòng vững mạnh.
  • B. 
   Sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối đúng đắn, sáng tạo.
  • C. 
   Có hậu phương rộng lớn, vững chắc về mọi mặt.
  • D. 
   Có sự ủng hộ, giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc và nhân dân tiến bộ trên thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  - Các đáp án B, C, D: đều là nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

  - Đáp án A: Trong quá trình kháng chiến chống Pháp, Việt Nam đã phải đối phó với một kẻ thù mạnh hơn và được trang bị vũ khí hiện đại hơn. Chính vì thế, Việt Nam đã thực hiện cuộc kháng chiến lâu dài để tiêu hao sinh lực địch, tạo điều kiện so sánh lực lượng có lợi cho ta.

  => Không thể khẳng định cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam giành thắng lợi là do có lực lượng quốc phòng hùng mạnh.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 215583

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF