ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đại hội đại biểu lần thứ hai của Đảng đã có quyết định quan trọng gì đối với cách mạng ba nước Đông Dương?

  • A. 
   Thành lập Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào.
  • B. 
   Tăng cường hơn nữa tình đoàn kết chiến đấu giữa ba dân tộc Đông Dương.
  • C. 
   Thành lập ở mỗi nước Đông Dương một đảng Mác - Lênin riêng.
  • D. 
   Chuẩn bị kế hoạch liên kết quân đội ba nước, mở chiến dịch truy quét quân đội Pháp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đại hội đại biểu lần thứ II của đảng (2-1951) đã quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước Việt Nam, Lào, Campuchia một đảng Mác – Lê-nin riêng, có cương lĩnh phù hợp với đặc điểm riêng của từng dân tộc. Đây là một quyết định quan trọng đối với cách mạng ba nước Đông Dương. Đối với Việt Nam, quyết định này đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 215599

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF