OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm mới được đề ra tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 so với hội nghị tháng 11/1939 là

  • A. 
   Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và chống phong kiến.
  • B. 
   Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm tức.
  • C. 
   Thành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi, chống phát xít.
  • D. 
   Giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Nếu như hội nghị tháng 11-1939 đánh dấu sự chuyển hướng chi đạo chiến lược đưa nhiêm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu nhưng vấn là giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ ba nước Đông Dương. Phải đến Hội nghị tháng 5- 1941, vấn đề dân tộc được giải quyết trong khuôn khổ từng nước. Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh thay cho Mặt trân thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương, thay tên các hội Phản đế thành hội cứu quốc và giúp đỡ thành lập mặt trậm ở các nước Lào, Campuchia

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 215612

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON