ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện được xem là khởi đầu cho chính sách chống Liên Xô của Mỹ là 

  • A. 
   Sự ra đời của học thuyết Truman           
  • B. 
   Sự ra đời của khối quân sự SEATO.
  • C. 
   Sự ra đời của khối quân sự NATO.       
  • D. 
   Sự ra đời của kế hoạch Mácsan.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Sự kiện được xem là khởi đầu cho chính sách chống Liên Xô, gây nên chiến tranh lạnh là thông điệp của Tổng thống Truman (học thuyết Truman) tại Quốc hội Mĩ ngày 12-3-1947.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 215533

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF