OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1957, Liên Xô đã đạt được thành tựu gì trên lĩnh vực khoa học - kỹ thuật?

  • A. 
   Là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
  • B. 
   Là nước đầu tiên phóng tàu vũ trụ cùng con người bay vào trái đất.
  • C. 
   Chế tạo thành công bom nguyên tử.
  • D. 
   Là nước đầu tiên đưa con người lên mặt trăng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 215662

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON