RANDOM
AMBIENT

Trắc nghiệm Vật lý 9 Bài 16 Định luật Jun - Lenxo

Video-Banner

Bài tập trắc nghiệm Định luật Jun - Lenxo về Định luật Jun - Lenxo - Vật lý 9 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ANYMIND

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Cơ năng.  
  • B. Năng lượng ánh sáng.
  • C. Hóa năng                        
  • D. Nhiệt năng
  • A. Tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn với thời gian dòng điện chạy qua.
  • B. Tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn và với thời gian dòng điện chạy qua.
  • C. Tỉ lệ thuận với bình phương hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, với thời gian dòng điện chạy qua và tỉ lệ nghịch với điện trở dây dẫn.
  • D. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, với cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua.
 •  

  • A. Tăng gấp đôi khi điện trở của dây dẫn giảm đi một nửa.
    
  • B. Tăng gấp đôi khi điện trở của dây dẫn tăng lên gấp đôi.
  • C. Tăng gấp bốn khi điện trở của dây dẫn giảm đi một nửa.
  • D. Giảm đi một nửa khi điện trở của dây dẫn tăng lên gấp bốn.
    
  • A. 28Ω
  • B. 45Ω
  • C. 46,1Ω
  • D. 23Ω
 •  
   
  • A. Q=7,2J  
  • B. Q=60J    
  • C. Q=120J         
  • D. Q=3600J
 • Câu 6:

  Một bếp điện được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua bếp điện có cường độ 3A. Dùng bếp này đun sôi được 2 lít nước từ nhiệt độ ban đầu 200 trong thời gian 20 phút. Tính hiệu suất của bếp điện, biết nhiệt dung riêng của nước là c=4200J/kg.K

  • A. 54% 
  • B. 45% 
  • C. 48,8% 
  • D. 84,8% 
 • Câu 7:

  Khi mắc một bàn là vào hiệu điện thế 110V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 5A. Bàn là này sử dụng như vậy trung bình 15 phút mỗi ngày. Tính điện năng mà bàn là tiêu thụ trong 30 ngày theo đơn vị kW.h

  • A.  3,475 (kW.h)
  • B.  2,125 (kW.h)
  • C.  4,25 (kW.h)
  • D.  4,125 (kW.h)
 • Câu 8:

  Khi mắc một bàn là vào hiệu điện thế 110V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 5A. Bàn là này sử dụng như vậy trung bình 15 phút mỗi ngày. Tính nhiệt lượng mà bàn là tỏa ra trong 30 ngày theo đơn vị kJ, cho rằng điện mà bàn là này tiêu thụ được biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng.

  • A. 1485 (kJ)
  • B. 1375 (kJ)
  • C. 1225 (kJ)
  • D. 1550 (kJ)
 • Câu 9:

  Trong mùa đông, một lò sưởi điện có ghi 220V-880W được sử dụng với hiệu điện thế 220V trong 4 giờ mỗi ngày.  Tính cường độ dòng điện chạy qua nó dây nung

  • A. 1A
  • B. 2A
  • C. 3A
  • D. 4A
 • Câu 10:

  Trong mùa đông, một lò sưởi điện có ghi 220V-880W được sử dụng với hiệu điện thế 220V trong 4 giờ mỗi ngày.Tính tiền điện phải trả cho việc dùng lò sưởi như trên trong suốt mùa đông, tổng cộng là 30 ngày. Cho rằng giá tiền điện là 1000đ/kW.h

  • A. 142000 đồng
  • B. 135000 đồng
  • C. 105600 đồng
  • D. 122500 đồng
YOMEDIA