RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Câu phát biểu nào dưới đây là không đúng?

  Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua:

  • A. 
   Tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn với thời gian dòng điện chạy qua.
  • B. 
   Tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn và với thời gian dòng điện chạy qua.
  • C. 
   Tỉ lệ thuận với bình phương hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, với thời gian dòng điện chạy qua và tỉ lệ nghịch với điện trở dây dẫn.
  • D. 
   Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, với cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua:

  Câu phát biểu nào dưới đây là không đúng?

  Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua:

  • Tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn và với thời gian dòng điện chạy qua.
  • Tỉ lệ thuận với bình phương hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, với thời gian dòng điện chạy qua và tỉ lệ nghịch với điện trở dây dẫn.
  • Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, với cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua.

  Đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 6130

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA