RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Định luật Jun – Lenxơ cho biết điện năng biến đổi thành:

  • A. 
   Cơ năng.  
  • B. 
   Năng lượng ánh sáng.
  • C. 
   Hóa năng                        
  • D. 
   Nhiệt năng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Định luật Jun – Lenxơ cho biết điện năng biến đổi thành: Nhiệt năng

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 6129

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA