RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Mắc các dây dẫn vào hiệu điện thế không đổi. Trong cùng một thời gian thì nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào điện trở dây dẫn?

  • A. 
   Tăng gấp đôi khi điện trở của dây dẫn giảm đi một nửa.
    
  • B. 
   Tăng gấp đôi khi điện trở của dây dẫn tăng lên gấp đôi.
  • C. 
   Tăng gấp bốn khi điện trở của dây dẫn giảm đi một nửa.
  • D. 
   Giảm đi một nửa khi điện trở của dây dẫn tăng lên gấp bốn.
    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mắc các dây dẫn vào hiệu điện thế không đổi. Trong cùng một thời gian thì nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn phụ thuộc vào điện trở dây dẫn:

  Tăng gấp đôi khi điện trở của dây dẫn tăng lên gấp đôi: vì nhiệt lượng được tính theo công thức: Q=I2Rt

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 6131

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA