OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập C4 trang 85 SGK Vật lý 7

Giải bài C4 tr 85 sách GK Lý lớp 7

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau đây:

- Dòng điện là dòng …. Có hướng.

- Dòng điện trong kim loại là dòng…. Có hướng

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

- Dòng điện là dòng  các điện tích  dịch chuyển có hướng.

- Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C4 trang 85 SGK Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
MGID
ON