OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập C9 trang 85 SGK Vật lý 7

Giải bài C9 tr 85 sách GK Lý lớp 7

Đặt một câu với các cụm từ: hai cực của nguồn điện; hiệu điện thế.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Một số câu có thể đặt là:

- Giữa hai cực của nguồn điện có một hiệu điện thế

- Số vôn ghi trên vỏ mỗi nguồn điện là hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện đó để hở hoặc khi chưa mắc vào mạch.

- Hiệu điện thê giữa hai cực của nguồn điện là hiệu điện thế giữa hai bóng đèn mắc với nguồn điện đó.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C9 trang 85 SGK Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON