OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập C3 trang 85 SGK Vật lý 7

Giải bài C3 tr 85 sách GK Lý lớp 7

 Đặt câu với các cụm từ: vật nhiễm điện dương, vật nhiễm điện âm, nhận thêm electron, mất bớt electron.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Vật nhiễm điện dương do mất bớt electron.

Vật nhiễm điện âm do nhận thêm electron.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C3 trang 85 SGK Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
MGID
ON