RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VDO.AI

Bài tập 2.6 trang 7 SBT Vật lý 7

Bài tập 2.6 trang 7 SBT Vật lý 7

Trên hình 2.3 biểu diễn các tia sáng, mũi tên cho ta biết điều gì?

A. Ánh sáng đang chuyển động

B. Ánh sáng mạnh hay yếu

C. Ánh sáng truyền đi nhanh hay chậm

D. Hướng truyền của ánh sáng

ANYMIND
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án D

Trên hình 2.3 biểu diễn các tia sáng, mũi tên cho ta biết đường truyền của tia sáng hay hướng truyền của ánh sáng.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.6 trang 7 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

YOMEDIA