RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 2.7 trang 7 SBT Vật lý 7

Bài tập 2.7 trang 7 SBT Vật lý 7

Trong trường hợp nào dưới đây, ánh sáng truyền theo phương thẳng?

   A. trong môi trường trong suốt

   B. đi từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác

   C. trong môi trường đồng tính

   D. trong môi trường trong suốt và đồng tính 

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án D

Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.7 trang 7 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA