RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VDO.AI

Bài tập 2.5 trang 7 SBT Vật lý 7

Bài tập 2.5 trang 7 SBT Vật lý 7

Trong hình 2.3, hình nào vẽ đúng đường truyền ánh sáng từ không khí (1) vào nước (2)?

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7 

ANYMIND
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án B

Vì giữa hai môi trường trong suốt khác nhau là không khí và nước thì đường truyền ánh sáng bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.5 trang 7 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

YOMEDIA