RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 2.8 trang 7 SBT Vật lý 7

Bài tập 2.8 trang 7 SBT Vật lý 7

Đặt một bóng đèn pin đang bật sáng trước một tấm bìa có đục một lỗ thủng nhỏ O. Phải đặt mắt ở vị trí nào bên kia tấm bìa để có thể nhìn thấy dây tóc bóng đèn ( hình 2.4)

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

   A. ở I

   B. ở H

   C. ở K

   D. ở L 

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn B.

Vì trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền theo đường thẳng. Do vậy ánh sáng từ bóng đèn pin truyền qua lỗ thủng nhỏ O sau đó là truyền thẳng tới H. Vì vậy đặt mắt ở vị trí H bên kia tấm bìa có thể nhìn thấy dây tóc bóng đèn.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.8 trang 7 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
YOMEDIA