RANDOM
15YOMEDIA

Trắc nghiệm Hình học 9 Bài 3 Góc nội tiếp

Video-Banner
Bài tập trắc nghiệm Hình học 9 Bài 3 về Góc nội tiếp online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau.
  • B. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.
  • C. Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.
  • D. Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn.
  • A. 500
  • B. 600
  • C. 700
  • D. 800
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. \(\widehat{ADM}=\widehat{BDM}\)
  • B. \(\widehat{BCM}=\widehat{ABM}\)
  • C. \(AM=BM\)
  • D. Nếu M là điểm chính giữa cung lớn CD thì \(\widehat{MDC}=\widehat{DCB}\)
  • A. 250
  • B. 150
  • C. 200
  • D. 100
 •  
   
  • A. 10cm
  • B. 6cm
  • C. 8cm
  • D. 12cm
YOMEDIA