RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 31 trang 76 SGK Toán 11 NC

Bài tập 31 trang 76 SGK Toán 11 NC

Một túi đựng 4 quả cầu đỏ, 6 quả cầu xanh. Chọn ngẫu nhiên 4 quả cầu. Tính xác suất để trong bốn quả đó có cả quả màu đỏ và màu xanh.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

Số kết quả có thể \(C_{10}^4 = 210\).

Số cách chọn toàn quả cầu đỏ là \(C_4^4 = 1\).

Số cách chọn quả cầu xanh là \(C_6^4 = 15\).

Do đó số cách chọn trong đó có cả quả cầu xanh và cầu đỏ là 210 – 15 – 1 = 194.

Vậy xác suất cần tìm là:

\(\frac{{194}}{{210}} = \frac{{97}}{{105}}\).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31 trang 76 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA