YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 41 trang 85 SGK Toán 11 NC

Bài tập 41 trang 85 SGK Toán 11 NC

Gieo hai con súc sắc cân đối một cách độc lập. Tính xác suất để tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc sắc bằng 8.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi T là phép thử: "Gieo hai con súc sắc cân đối đồng chất".

Số phần tử của không gian mẫu: |Ω| = 6.6 = 36

Gọi B là biến cố “Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc sắc là 8”.

Tập hợp mô tả biến cố B gồm 5 phần tử:

ΩB = {(2;6),(6;2),(3;5),(5;3),(4;4)}

Khi đó \(P\left( B \right) = \frac{5}{{36}}\).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41 trang 85 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA