RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 33 trang 76 SGK Toán 11 NC

Bài tập 33 trang 76 SGK Toán 11 NC

Gieo đồng thời hai con súc sắc cân đối. Tính xác suất để số chấm xuất hiện trên hai con súc sắc hơn kém nhau 2.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

Số kết quả có thể là 6.6 = 36.

Có 8 kết quả thuận lợi là:

(1;3), (2;4), (3;5), (4;6), (3;1), (4;2), (5;3), (6;4)

Vậy xác suất cần tìm là:

\(\frac{8}{{36}} = \frac{2}{9}\).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33 trang 76 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA