ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tính xác suất sao cho 4 quả cầu được lấy ra có đủ 3 màu,

Mình giải ra đáp số rồi mà không biết đúng hay sai nữa, khó quá.

Một hộp chứa 4 quả cầu màu đỏ, 5 quả cầu màu xanh và 7 quả cầu màu vàng. Lấy ngẫu nhiên cùng lúc ra 4 quả cầu từ hộp đó. Tính xác suất sao cho 4 quả cầu được lấy ra có đủ 3 màu, có đúng một quả cầu màu đỏ và có không quá hai quả cầu màu vàng. 

  bởi Dương Quá 07/02/2017
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Gọi \(\Omega\) là không gian mẫu của phép thử.
  Số phần tử của không gian mẫu là \(n(\Omega )=C_{16}^{4}=1820\)
  Gọi B là biến cố: “4 quả lấy được có đủ 3 màu, có đúng một quả cầu màu đỏ và không quá hai quả màu vàng”. 
  Do đó để lấy được 4 quả có đủ 3 màu, có đúng một quả cầu màu đỏ và không quá hai quả màu vàng có 2 khả năng xảy ra: 
  +) 4 quả lấy được có 1 quả đỏ, 2 quả xanh, 1 quả vàng suy ra số cách lấy là: \(C_{4}^{1}.C_{5}^{2}.C_{7}^{1}\)
  +) 4 quả lấy được có 1 quả đỏ, 1 quả xanh, 2 quả vàng suy ra số cách lấy là: \(C_{4}^{1}.C_{5}^{1}.C_{7}^{2}\)
  +) Khi đó  \(n(B)=\) \(C_{4}^{1}.C_{5}^{2}.C_{7}^{1}\) + \(C_{4}^{1}.C_{5}^{1}.C_{7}^{2}\) = 700
  +) Xác suất của biến cố B là \(P(B)=\frac{n(B)}{n(\Omega )}=\frac{700}{1820}=\frac{5}{13}\)

    bởi Nguyễn Trà Long 09/02/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA