RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 36 trang 83 SGK Toán 11 NC

Bài tập 36 trang 83 SGK Toán 11 NC

Gieo hai đồng xu A và B một cách độc lập. Đồng xu A chế tạo cân đối. Đồng txu B chế tạo không cân đối nên xác suất xuất hiện mặt sấp gấp ba lần xác suất xuất hiện mặt ngửa. Tính xác suất để :

a. Khi gieo hai đồng xu một lần thì cả hai đồng xu đều ngửa ;

b. Khi gieo hai đồng xu hai lần thì hai lần cả hai đồng xu đều ngửa.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi Alà biến cố “Đồng xu A sấp”, A2 là biến cố “Đồng xu A ngửa”

B1 là biến cố “Đồng xu B sấp”, B2 là biến cố “Đồng xu B ngửa”.

Theo bài ra ta có : P(A1) = P(A2) = 0,5; P(B1) = P(B2) = 0,25

a) A2B2 là biến cố “Cả hai đồng xu A và B đều ngửa”. Theo quy tắc nhân xác suất, ta có:

\(P\left( {{A_2}{B_2}} \right) = 0,5.0,25 = 0,125 = \frac{1}{8}\)

b) Gọi H1 là biến cố “Khi gieo hai đồng xu lần đầu thì cả hai đồng xu đều ngửa”

H2 là biến cố “Khi gieo hai đồng xu lần thứ hai thì cả hai đồng xu đều ngửa”.

Khi đó H1H2 là biến cố “Khi gieo hai đồng xu hai lần thì hai lần cả hai đồng xu đều ngửa”

Từ câu a ta có \(P\left( {{H_1}} \right) = P\left( {{H_2}} \right) = \frac{1}{8}\)

Áp dụng quy tắc nhân xác suất, ta có: 

\(\begin{array}{l}
P\left( {{H_1}{H_2}} \right) = P\left( {{H_1}} \right).P\left( {{H_2}} \right)\\
 = \frac{1}{8}.\frac{1}{8} = \frac{1}{{64}}
\end{array}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36 trang 83 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA