YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 37 trang 83 SGK Toán 11 NC

Bài tập 37 trang 83 SGK Toán 11 NC

Trong một bài thi trắc nghiệm khách quan có 10 câu. Mỗi câu có 5 phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng. Một học sinh không học bài nên làm bài bằng cách với mỗi câu đều chọn ngẫu nhiên một phương án trả lời. Tính xác suất để học sinh đó trả lời không đúng cả 10 câu (tính chính xác đến hàng phần vạn).

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi Ai là biến cố “Học sinh đó trả lời không đúng câu thứ i” với i = 1,…,10.

Khi đó A1A2…A10 là biến cố “Học sinh đó trả lời không đúng cả 10 câu”.

Từ giả thiết ta có \(P\left( {{A_i}} \right) = \frac{4}{5} = 0,8\)

Áp dụng qui tắc nhân xác suất, ta có:

P(A1A2…A10)=P(A1)P(A2)…P(A10)=(0,8)10 ≈ 0,1074.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37 trang 83 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA