OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1.74 trang 41 SBT Hình học 11

Giải bài 1.74 tr 41 SBT Hình học 11

Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(−2;4). Phép vị tự tâm O tỉ số k = −2 biến M thành điểm có tọa độ

A. (−8;4)              B. (−4;−8)

C. (4;−8)              D. (4;8)

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi M′(x′;y′) là ảnh của M qua V(O;k). Khi đó:

\(\overrightarrow {OM'}  = k\overrightarrow {OM}  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x' - 0 =  - 2\left( { - 2 - 0} \right)\\
y' - 0 =  - 2\left( {4 - 0} \right)
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x' = 4\\
y' =  - 8
\end{array} \right.\)

Vậy M′(4;−8).

Chọn C.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.74 trang 41 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

MGID
ON