OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1.77 trang 42 SBT Hình học 11

Giải bài 1.77 tr 41 SBT Hình học 11

Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình (x−1)2+(y−2)2 = 4. Phép vị tự tâm O tỉ số k = −2 biến (C) thành đường tròn có phương trình

A. (x−2)2+(y−4)2 = 16

B. (x−4)2+(y−2)2 = 4

C. (x−4)2+(y−2)2 = 16

D. (x+2)2+(y+4)2 = 16

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Đường tròn (C) có tâm I(1;2) và bán kính R = 2.

Gọi I′ = V(O;−2)(I). Khi đó \(\overrightarrow {OI'}  = k\overrightarrow {OI}  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x' - 0 =  - 2\left( {1 - 0} \right)\\
y\prime  - 0 =  - 2(2 - 0)
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x\prime  =  - 2\\
y\prime  =  - 4
\end{array} \right.\).

Suy ra I′(−2;−4).

Đường tròn (C′) là ảnh của (C) qua V (O;−2) nên R′ = 2R = 4.

Vậy (C′): (x+2)2+(y+4)2 = 16.

Chọn D.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.77 trang 42 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

MGID
ON