OFF
OFF
ADMICRO
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1.78 trang 42 SBT Hình học 11

Giải bài 1.78 tr 41 SBT Hình học 11

Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;4). Phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số \(k = \frac{1}{2}\) và phép đối xứng qua trục Oy sẽ biến điểm M thành điểm có tọa độ

A. (1;2)              B. (−2;4)

C. (−1;2)            D. (1;- 2)

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi \(M' = {V_{\left( {O;\frac{1}{2}} \right)}}\left( M \right)\) thì \(\overrightarrow {OM'}  = \frac{1}{2}\overrightarrow {OM}  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x' - 0 = \frac{1}{2}\left( {2 - 0} \right)\\
y' - 0 = \frac{1}{2}\left( {4 - 0} \right)
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x' = 1\\
y' = 2
\end{array} \right.\)

Suy ra M′(1;2).

Gọi M′′ = ĐOy(M′) thì \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x'' =  - x' =  - 1}\\
{y'' = y' = 2}
\end{array}} \right.\) hay M′′(−1;2).

Chọn C.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.78 trang 42 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

MGID
ON