OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 7 trang 36 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 7 trang 36 SGK Hình học 11 NC

Cho hình vuông ABCD tâm O. Xét phép quay Q có tâm quay O và góc quay φ. Với giá trị nào sau đây của φ, phép quay Q biến hình vuông ABCD thành chính nó ?

A. \(\varphi  = \frac{\pi }{6}\)

B. \(\varphi  = \frac{\pi }{4}\)

C. \(\varphi  = \frac{\pi }{3}\)

D. \(\varphi  = \frac{\pi }{2}\)

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Xét phép quay Q tâm O, góc π2π2 ta có:

Q: A → B

     B → C

     C → D

     D → A

Suy ra Q: ABCD → ABCD

Chọn D.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 36 SGK Hình học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

MGID
ON