RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 18 SBT Sinh học 11

Giải bài 3 tr 18 sách BT Sinh lớp 11

Sự xâm nhập chất khoáng chủ động của tế bào phụ thuộc vào

A. gradient nồng độ chất tan.                    

B. hiệu điện thế màng.

C. trao đổi chất của tế bào.                      

D. tham gia của năng lượng.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Sự xâm nhập khoáng chủ động của tế bào phụ thuộc vào tham gia của năng lượng.

Vậy đáp án đúng là: D

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 18 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA