RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 2 trang 17 SBT Sinh học 11

Giải bài 2 tr 17 sách BT Sinh lớp 11

Sự hút khoáng thụ động của tế bào phụ thuộc vào

A. hoạt động trao đổi chất.

B. chênh lệch nồng độ ion.

C. cung cấp năng lượng.                                

D. hoạt động thẩm thấu.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Sự hút khoáng thụ động do sự chênh lệch nồng độ ion.

Vậy đáp án đúng là: B 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 17 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA