YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 6 trang 21 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 6 tr 21 sách GK Sinh lớp 11 NC

Hãy chọn phương án trải lời đúng. Nồng độ Ca2+ trong cây là 0,3%, trong đất là 0,1%. Cây sẽ nhận Ca2+bằng cách nào?

A. Hấp thụ bị động.                          

B. Khuếch tán. 

C. Hấp thụ chủ động.

D. Thẩm thấu. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Nồng độ Ca2+ trong cây là 0,3%, trong đất là 0,1%. Cây sẽ nhận Ca2+bằng cách hấp thụ chủ động.

⇒ Đáp án C

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 21 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA