RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 1 trang 11 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 1 tr 11 sách GK Sinh lớp 11 NC

Nêu các đặc điếm của lông hút liên quan đến quá trình hấp thụ nước của rễ?

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

  • Thành tế bào mỏng, không thấm cutin (Nước dễ dàng thẩm thấu vào trong tế bào)
  • Có một không bào trung tâm lớn với áp suất thẩm thấu cao.
  • Nhiều ti thể nên hoạt đông hô hấp trong tế bào mạnh, duy trì áp suất thẩm thấu cao → Tăng khả năng hấp thu nước và trao đổi ion khoáng với môi trường.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 11 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA