RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 5 trang 11 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 5 tr 11 sách GK Sinh lớp 11 NC

Hãy nêu vị trí và vai trò của vòng đai caspari? 

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

  • Vị trí: Đai Caspari là vùng đai chạy quanh thành các tế bào nội bì (Giữa phần vỏ và phần trung trụ), chủ yếu ở rễ, làm cho toàn bộ chiều dày của thành sơ cấp thấm suberin và/hoặc thấm lignin khiến cho thành các tế bào này không thấm nước và chất khoáng hoà tan, khi chúng được hấp thụ vào cây theo con đường vô bào.
  • Vai trò: Chặn cuối còn đường gian bào, là cơ quan kiểm dịch chọn lọc các chất, loại bỏ chất đôc trước khi cho dòng vât chất chảy vào mạch dẫn.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 11 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA