RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 2 trang 11 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 2 tr 11 sách GK Sinh lớp 11 NC

Trình bày hai hiện tượng thể hiện áp suất rễ và vai trò của nó?

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

  • Nước từ đất vào lông hút rồi vào mạch gỗ của rễ theo cơ chế thẩm thấu, tức là từ nơi có áp suất thẩm thấu thấp đến nơi có áp suất thẩm thấu cao.
  • Nước bị đẩy từ rễ lên thân do một lực đẩy gọi là áp suất rễ (thể hiện ở 2 hiện tượng: rỉ nhựa và ứ giọt):
    • Hiện tượng rỉ nhựa:  Cắt cây thân thảo đến gần gốc, sau vài phút sẽ thấy những giọt nhựa rỉ ra từ phần thân cây bị cắt. Đó chính là những giọt nhựa do rễ đẩy từ mạch gỗ ở rễ lên mạch gỗ ở thân và đẩy mức thủy ngân cao hơn mức bình thường.
    • Hiện tượng ứ giọt: Úp cây trong chuông thủy tinh kín, sau một đêm, ta sẽ thấy các giọt nước ứ ra ở mép lá. Như vậy, không khí trong chuông thủy tinh đã bão hòa hơi nước, nước bị đẩy từ mạch gỗ của rễ lên lá không thoát được thành hơi qua khí khổng đã ứ thành các giọt ở mép lá. 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 11 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA