YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 6 trang 11 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 6 tr 11 sách GK Sinh lớp 11 NC

Nơi cuối cùng nước và chất khoáng hòa tan đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ:

A. Khí khổng.

B. Tế bào nội bì.

C. Tế bào lông hút.

D. Tế bào biểu bì.

E. Tế bào nhu mô vỏ. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Nơi cuối cùng nước và chất khoáng hòa tan đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ tế bào nội bì.

⇒ Đáp án: B

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 11 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA