RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VDO.AI

Bài tập 6 trang 11 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 6 tr 11 sách GK Sinh lớp 11 NC

Nơi cuối cùng nước và chất khoáng hòa tan đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ:

A. Khí khổng.

B. Tế bào nội bì.

C. Tế bào lông hút.

D. Tế bào biểu bì.

E. Tế bào nhu mô vỏ. 

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Nơi cuối cùng nước và chất khoáng hòa tan đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ tế bào nội bì.

⇒ Đáp án: B

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 11 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

YOMEDIA