ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 7 trang 110 SGK Sinh học 10 NC

Giải bài 7 tr 110 sách GK Sinh lớp 10 NC

Trong tế bào thực vật có hai loại bào quan tổng hợp ATP. Đó là những loại bào quan nào? So sánh cấu trúc hai loại bào quan đó? 

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Trong tế bào thực vật có hai loại bào quan tổng hợp ATP. Đó là ti thể và lục lạp.

So sánh ti thể và lục lạp:

 • Giống nhau:
  • Là những bào quan có màng kép (2 màng).
  • Có nguồn gốc cộng sinh.
  • Có chức năng chuyển hoá năng lượng.
 • Khác nhau:
  • Ti thể: Có mào răng lược, hô hấp hiếu khí (chuyển hoá năng lượng trong chất dinh dưỡng thành năng lượng ATP). 
  • ​Lục lạp: Có hạt chứa tilacôit, quang hợp (chuyển hóa quang năng thành hoá năng trong chất dinh dưỡng).

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 110 SGK Sinh học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

 • Lê Viết Khánh

  thế nào là bệnh rối loạn chuyển hóa ? kể tên 1 số bệnh rối loạn chuyển hóa mà em biết? giải thích nguyên nhân gây ra bệnh và biện pháp phòng ngừa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  các yếu tố nhiệt độ, nồng độ cơ chất, nồng độ enzim ảnh hưởng như thế nào đến hoạt tính của enzim?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ZUNIA12
  Bo Bo

  1) Theo dõi 1 tế bào mẹ ở 1 hoa đực của cà chua (2n=24) giảm phân và hính thành hạt phấn.Thu hạt phấn rồi đem nuôi trong môi trường nuôi cấy nhân tạo đến giai đoạn tạo thành các mô sẹo . Nếu mỗi mô sẹo có 32 tế bào thì môi trường nội bào phải cung cấp bao nhiêu nhiễm sắc thể mới tương đương cho toàn bộ quá trình trên.
  2) Tổng số tế bào sinh tinh và tế bào sinh trứng ở 1 loài động vật là 192 . Tổng số NST đơn trong các trừng nhiều hươn tổng số NST đơn trong tinh trùng là 2560 . Khi không có đợt biến và có xảy ra trao đổi chéo tại 1 điểm diễn ra ở 1 cặp NST thường của giới đồng giao thì có khả năng tạo ra tối đa 2097152 loại giao tử
  a)Tính số lần nguyên phân của các tế bào sinh dục sơ khai đực và cái ban đầu
  b) Tính hiệu suất thụ tinh của tinh trùng . Biết tất cả các trứng đều thụ tinh , 1 trứng thụ tinh vs 1 tinh trùng đã cho 1 hợp tử lưỡng bội bình thường
  c) Tính lượng nguyên liệu tương đương với các NST đơn mà môi trường nội bào đã cung cấp cho tế bào sinh dục sơ khai cái trong quá trình trên nếu số tế bào sinh dục cái ban đầu là 8 tế bào
  Cảm ơn mọi người đã giúp em ạ :vv

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  nêu sự khác biệt của tế bào động vật so với tế bào thực vật khi đưa vào ba loại môi trường ưu trương, đẳng trương, nhược trương

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • UREKA
  Lê Nguyễn Hạ Anh

  Động vật trung gian chuyển tiếp giữa động vật không xương sống và động vật có xương sống là động vật nào ? Vì sao

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Người 2n=46 NST. Có 10 tế bào. Thực hiện nguyên phân liên tiếp 5 lần tạo ra tế bào con.

  a, tính tổng số tế bào con được sinh ra

  b, Nếu 10 tế bào trên đang ở kĩ giữa của nguyên phân. tính số NST, crômatit tâm động của tế bào

  c,Nếu các tế bào con tao ra đều thực hiện giảm phân tao thành tinh trùng tính tổng số tinh trùng được tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Người ta xếp địa y vào giới nấm có thỏa đáng không. Vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Mạch gốc của 1 gen có A=15%, G=35%, T=30% số nu của mạch và X=300

  a, Tính tỉ lệ % và số lượng từng loại ri bonu của phân tử mARN do gen đó sinh ra.

  b, Tìm chiều dài và liên kết hóa trị Đ-P của mARN

  c, Nếu phân tử lượng của 1 loại nu A hoặc G bằng 400 đvC, của 1 loại X hoặc T là 300 đvC thì phân tử lượng của gen là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
OFF
OFF