ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 8 trang 110 SGK Sinh học 10 NC

Giải bài 8 tr 110 sách GK Sinh lớp 10 NC

Trình bày cấu trúc, chức năng của lưới nội chất và bộ máy Gôngi? 

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

- Lưới nội chất:

  • Cấu trúc: 
    • Là một hệ thống màng bên trong tế bào nhân thực, tạo thành hệ thống các xoang dẹp và ống thông với nhau, ngăn cách với phần còn lại của tế bào chất.
    • Có hai loại lưới nội chất: lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn.
  • Chức năng: Tổng hợp prôtêin để đưa ra ngoài tế bào và các prôtêin tạo nên màng tế bào. 

- Bộ máy Gôngi:

  • Cấu trúc: Gồm hệ thống túi màng dẹp xếp chồng lên nhau nhưng cách nhau, theo hình vòng cung.
  • Chức năng: Gắn nhóm tiền tố cacbonhiđrat vào prôtêin (được tổng hợp ở lưới nội chất), tổng hợp một số hoocmôn.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 110 SGK Sinh học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
OFF