OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Bài tập 14.1 trang 110 SGK Sinh học 10 NC

Giải bài 14.1 tr 110 sách GK Sinh lớp 10 NC

Vai trò của lục lạp trong tế bào thực vật:

a) Làm cho cây có màu xanh.

b) Thực hiện quá trình quang hợp.

c) Thực hiện quá trình hô hấp.

d) Cả a và b đúng.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14.1

Vai trò của lục lạp trong tế bào thực vật:

  • Làm cho cây có màu xanh.
  • Thực hiện quá trình quang hợp.

⇒ Đáp án: D

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.1 trang 110 SGK Sinh học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

NONE
OFF