ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT

Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 21 Ôn tập phần sinh học tế bào

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 21 về Ôn tập phần sinh học tế bào online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. tốc độ hút O2 bị giảm thay đổi hoạt tính enzim trong hô hấp, các hợp chất phôtpho hữu cơ và pôlisacarit bị phân giải, ngưng trệ tổng hợp protêin và các nuclêotit tự do.
  • B. giảm năng xuất quang hợp, trước hết giảm tốc độ dũng chất đồng hoá từ lá.
  • C. ức chế quỏ trỡnh tạo cỏc hợp chất phốtpho hữu cơ gây hiện tượng tăng lượng monosacarit, ức chế sinh tổng hợp polisacarit, hoạt động của bộ máy tổng hợp prôtein kém hiệu quả, Riboxoom bị phân giải, sự hỡnh thành lục lạp bị hư hại.
  • D. hiện tượng ở đầu lá và mép lá bị hoá trắng sau đó hoá đen, phiến lá bị uốn cong rồi xoăn lại.
  • A. chỉ có ở bề mặt phía ngoài của màng nó liên kết với prôtein hoặc lipit đặc trưng riêng cho từng loại tế bào có chức năng bảo vệ.
  • B. làm cho cấu trúc màng luôn ổn định và vững chắc hơn.
  • C. là nguồn dự trữ năng lượng cho tế bào.
  • D. Cả ba phương án đều đúng
 •  
   
  • A. các phân tử xenlulôzơ với nhau.
  • B. các đơn phân glucôzơ với nhau.
  • C. các vi sợi xenlucôzơ với nhau. 
  • D. các phân tử fructôzơ.
  • A. ti thể.
  • B. lưới nội chất có hạt.
  • C. lưới nội chất trơn
  • D. nhân.
 • ZUNIA12
  • A. số vòng xoắn.
  • B. chiều xoắn.
  • C. số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các Nuclêôtit.
  • D. tỷ lệ A + T / G + X.
  • A. mARN.
  • B. tARN.
  • C. rARN.
  • D. cả A, B và C đúng
 • UREKA
  • A. đường pentôzơ và nhóm phốtphát 
  • B. nhóm phốtphát và bazơ nitơ
  • C. đường pentôzơ, nhóm phốtphát và bazơ nitơ
  • D. đường pentôzơ và bazơ nitơ
  • A. riboxom.
  • B. bộ máy gongi. 
  • C. lưới nội chất.
  • D. ti thể. 
  • A. quá trình đường phân.
  • B. chuỗi truyền điện tử 
  • C. chu trình Crep.
  • D. chu trình Canvin.
  • A. ôxi hoá khử
  • B. thuỷ phân
  • C. phân giải các chất
  • D. tổng hợp các chất
ZUNIA9
OFF
OFF