ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cacbonhydrat cấu tạo nên màng sinh chất

  • A. 
   chỉ có ở bề mặt phía ngoài của màng nó liên kết với prôtein hoặc lipit đặc trưng riêng cho từng loại tế bào có chức năng bảo vệ.
  • B. 
   làm cho cấu trúc màng luôn ổn định và vững chắc hơn.
  • C. 
   là nguồn dự trữ năng lượng cho tế bào.
  • D. 
   Cả ba phương án đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
OFF