ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Thành tế bào thực vật được hình thành bởi sự liên kết giữa

  • A. 
   các phân tử xenlulôzơ với nhau.
  • B. 
   các đơn phân glucôzơ với nhau.
  • C. 
   các vi sợi xenlucôzơ với nhau. 
  • D. 
   các phân tử fructôzơ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
OFF