ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 10 trang 110 SGK Sinh học 10 NC

Giải bài 10 tr 110 sách GK Sinh lớp 10 NC

Trình bày mối liên quan và sự khác nhau giữa quang hợp và hô hấp?

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

Mối liên quan:

 • Sản phẩm của quá trình này là nguyên liệu của quá trình kia.
 • Cùng chung nhiều sản phẩm trung gian, nhiều hệ enzim.
 • Nguồn năng lượng ở dạng ATP tạo ra trong quá trình này được sử dụng cho quá trình kia.

Sự khác nhau:

 • Hô hấp:
  • Tạo ra CO2 và H2O.
  • Giải phóng năng lượng.
  • Là quá trình ôxi hoá (ưu thế).
  • Là quá trình phân giải.
  • Xảy ra ở ti thể của tế bào, ở mọi lúc.
 • Quang hợp:
  • Đòi hỏi CO2 và H2O.
  • Hấp thu năng lượng ánh sáng.
  • Là quá trình khử.
  • Là quá trình tổng hợp.
  • Xảy ra ở lục lạp của tế bào có diệp lục, có ánh sáng.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 110 SGK Sinh học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
OFF