ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 11 trang 110 SGK Sinh học 10 NC

Giải bài 11 tr 110 sách GK Sinh lớp 10 NC

Trình bày quá trình phân giải glucôzơ trong tế bào? 

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

 • Quá trình phân giải glucôzơ xảy ra trong chất tế bào.
 • Kết thúc quá trình đường phân, từ 1 phân tử glucôzơ, tế bào thu được 2 phân tử axit piruvic (đây là một hợp chất có 3 cacbon), 2 phân tử ATP (thực ra đường phân tạo ra 4 phân tử ATP nhưng trong giai đoạn đầu của đường phân 2 phân tử ATP đã được sử dụng để hoạt hóa phân tử glucôzơ) và 2 phân tử NADH (nicôtinamit ađêmin đinuclêôtit).

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 110 SGK Sinh học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

 • Hương Lan

  AI HỌC GIỎI SINH GIÚP MÌNH VỚI

  Câu 1: Phân biệt các loại cacbonhiđrat

  Câu 2: Tại sao nếu rắc muối lên thảm cỏ ở các lối đi trong vườn thì cỏ dại sẽ bị chết?

  Câu 3. Một phân tử ADN dài 17000 A0

  a, phân tử ADN có bao nhiêu tổng số Nu? BAo nhiêu chu kì xoắn? Bnhiêu liên kết hiđrô?

  b, Trong phân tử ADN này có số Nu loại A=3000. Tính số Nu còn lại

  c, Cho biết một mạch của ADN có số Nu loại` A1=1000, số Nu loại G1=1500. Tính số lượng và tỉ lệ % từng loại Nu trên mỗi mạch đơn và của cả ADN

  Câu 4. Một đoạn ADN có A=900 nucleotit và có tỉ lệ \(\frac{A}{G}\) = \(\frac{3}{2}\) .Hãy tính:

  a, Chiều dài của đoạn ADN trên

  b, Số liên kết photphođieste trong đoạn ADN

  Câu 5. Trong một phân tử ARN, tỉ lệ các loại Nuclêotít: U=20%, X=30%, G=10%. Xác định tỉ lệ mỗi loại Nu trong đoạn ADN đã tổng hợp nên phân tử ARN này?

  Câu 6. Một phân tử ADN chứa 650.000 Nu loại X, số Nu loại T=2X. Tính chiều dài của phân tử ADN đó.

  Câu 7. Trên một mạch của gen có 10% Timin và 30% adenin. Hãy cho biết tỉ lệ từng loại Nuclêotit?

  Câu 8. Một gen của 1 loài sinh vật có chiều dài 0,51 micrromét, có số Nucleotit A=2G

  a, tính khối lượng phân tử gen

  b, tính số liên kết hiđrô giữa các cặp Nucleotit của gen

  Câu 9. Một gen có khối lượng 900.000 ĐVC. Xác định:

  a, tổng số nucleotit có trong gen

  b, chiều dài của gen

  Câu 10. Một phân tử ADN dài 0,204 micrômét và có nuclêotit loại T=20% tổng số nucleotit của gen. tính:

  a số lượng từng loại nucleotit của ADN

  b, số liên kết hiđrô trong ADN

  Câu 11: Một gen có 150 vòng xoắn và có 4050 liên kết hiđro. Tính số lượng từng loại nucleotit của gen.

  Câu 12. Một gen có 20% Guanin và 900 adenin guanin. hỏi số lượng từng loại nucleotit của gen là bao nhiêu
   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  đặc điểm có ở tất cả các loài vi khuẩn là gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ZUNIA12
  Nguyễn Thủy

  Giúp người giúp em với...Mai thi ùi ạk...

  Phân tích sơ đồ ức chế ngược..?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  1 TB sduc sơ khai của ruồi giấm 2n=8 tiến hành nguyên phân 1 số làn tạo ra số TB mới ở thế hệ cuối cùng có 512 NST ở trạng thái chưa nhân đôi.Tính số đợt phân bào của TB trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • UREKA
  Lê Minh

  C1: Nếu đặt 1 tế bào động vật, thực vật vào môi trường nhược trương. Sau 1 thời gian dự đoán kích thước tế bào. Giải thích?

  C2: Nếu đặt 1 tế bào động vật, thực vật vào môi trường ưu trường. Sau 1 thời gian dự đoán kích thước tế bào. Giải thích?

  C3: Con ếch con cá sống dưới nước, khi nó còn sống thì cơ thể chúng không bị phình lên. Nhưng khi nó chết thì nếu vẫn để trong môi trường nước thì cơ thể nó bị trương phình lên. Giải thích?

  C4: Tại sao muốn giữ rau tươi ta phải thường xuyên vẫy nước vào rau?

  C5: Tại sao ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào?

  Mấy cao nhân giải thích giùm mình với :< ...... Chiều nay mình kiểm đề cương rồi :(

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Trong một vùng sinh sản của một cơ thể có 4 tế bào sinh dục sơ khai đực gọi là A , B, C , D . Trong cùng một thời gian cả 4 tế bào này sinh sản kiên tục để tạo các tế bào sinh dục sơ khai con đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp 2652 NST đơn . Các tế bào sinh dục sơ khai này vào vùng chín hình thành các tế bào sinh giao tử . trong quá trình tạo giao tử lại đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp 2964 NST đơn. các giao tử tạo ra có 12.5 % tham gia thụ tinh tạo đc 19 hợp tử

  1 ) xác định bộ NST lưỡng bội của loài này

  2) số lượng tế bào con sinh ra từ tế bào sinh dục sơ khai A = 1/ 2 số lượng tế bào con sinh ra từ tế bào sinh dục sơ khai B . Số lượng tế bào con sinh ra từ tế bào sinh dục sơ khai C bằng số lượng tế bào con sinh ra từ tế bào sinh dục sơ khai D và bằng bình phương số tế bào con sinh ra từ tế bào sinh sinh dục sơ khai B . xác định số lần sinh sinh sản của 4 tb A,B, C,D

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  1. Trong tế bào thực vật có một bào quang có khả năng cung cấp năng lượng cho tế bào . đó là Bào quan nào? hãy trình bày cấu tạo của nó

  2. Trong tế bào thực vật có một bào quang có khả năng tổng hợp cácbonhidrat cho tế bào . đó là bào quang nào ? hãy trình bày cấu tạo của nó

  Em cần gấp đề kiểm tra học kì

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  thành phần cấu tạo chính của tế bào thực vật? giúp mình với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
OFF
OFF