YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Hãy cho biết điều kiện nào để một tứ giác nội tiếp đường tròn .

Điều kiện để một tứ giác nội tiếp đường tròn là
  bởi Khanh Đinh 31/03/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (16)

 • Một tứ giác nội tiếp được đường tròn nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

  + Tổng của hai góc đối diện bằng 180o.

  + Góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong của đỉnh đối diện.

  + Hai đỉnh kề cùng nhình cạnh nối hai đỉnh còn lại dưới góc bằng nhau.

    bởi Nguyễn Hân 01/04/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • -Tổng hai góc đối bằng 180o.
  -Góc ngoài bằng góc đối trong.
  -Hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc alpha.
  -Tứ giác có 4 đỉnh cách đều 1 điểm.

    bởi Phan Hoàng 01/04/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một tứ giác nội tiếp được đường tròn nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau: + Tổng của hai góc đối diện bằng 180o. + Góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong của đỉnh đối diện. + Hai đỉnh kề cùng nhình cạnh nối hai đỉnh còn lại dưới góc bằng nhau.

    bởi Nguyễn Hân 02/04/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một tứ giác nội tiếp được đường tròn nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau: + Tổng của hai góc đối diện bằng 180o. ... + Hai đỉnh kề cùng nhình cạnh nối hai đỉnh còn lại dưới góc bằng nhau. + Bốn đỉnh cách đều một điểm cố định.

    bởi Phạm Thúy 04/04/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 4 điỉnh cách đều 1 điểm

  tổng hai góc ddooiss diện =180 độ

  góc ngoài bằng góc trong đối diện với nó

  hai đỉnh kề nhau cùng nhìn một cạnh dưới hai góc bằng nhauuu

    bởi Đoàn Xuân Phương 10/04/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • tổng 2 góc đối nhau bằng 90 độ

    bởi Nguyễn Huy Khánh 10/05/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • tổng hai góc là 90

    bởi vũ thành Nhân 17/05/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 

cached getFaqListNewByGradeSubject PC 10.20.1.99 : FAQ_LIST_NEWtoanhoc_lop9
YOMEDIA