RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 8.4 trang 10 SBT Hóa học 9

Bài tập 8.4 trang 10 SBT Hóa học 9

Bảng dưới đây cho biết giá trị pH của dung dịch một số chất

A (pH = 13), B (pH = 3); C (pH = 1); D (pH = 7); E (pH = 8)

a) Hãy dự đoán trong các dung dịch ở trên :

Dung dịch nào có thể là axit như HCl, H2SO4

Dung dịch nào có thể là bazơ như NaOH, Ca(OH)2.

Dung dịch nào có thể là đường, muối NaCl, nước cất.

Dung dịch nào có thể là axit axetic (có trong giấm ăn).

Dung dịch nào có tính bazơ yếu, như NaHCO3.

b) Hãy cho biết:

1. Dung dịch nào có phản ứng với Mg, với NaOH.

2. Dung dịch nào có phản ứng với dung dịch HCl.

3. Những dung dịch nào trộn với nhau từng đôi một sẽ xảy ra phản ứng hoá học.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.4

Dự đoán :

Dung dịch c có thể là dd HCl hoặc dd H2SO4.

Dung dịch A có thể là dd NaOH hoặc dd Ca(OH)2.

Dung dịch D có thể là dd đường, dd NaCl hoặc nước cất.

Dung dịch B có thể là dd CH3COOH (axit axetic).

Dung dịch E có thể là dd NaHCO3.

b) Tính chất hoá học của các dung dịch:

1. Dung dịch c và B có phản ứng với Mg và NaOH.

2. Dung dịch A và E có phản ứng với dung dịch HCl.

3. Những dung dịch sau trộn với nhau từng đôi một sẽ xảy ra phản ứng hoá học:

- Dung dịch A và dung dịch C.

- Dung dịch A và dung dịch B.

- Dung dịch E và dung dịch C.

- Dung dịch E và dung dịch B.

- Dung dịch E và dung dịch A.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.4 trang 10 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Lê Nhi

  cho 13g zn tác dụng với 500ml dung dịch axit hcl 1M . hãy tính

  a khối lượng kẽm clorua sinh ra

  b, thể tích khí hidro sinh ra ở đktc

  c, để trung hòa axit còn dư sau phản ứng phải dùng bao nhiêu ml dung dịch NAOH 0.5M

  làm hộ câu c với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Bảo Lộc

  Trung hoà 200ml đ h2so4 1m bằng dd naoh 20% 

  a, tính kl dd naoh đã dùng

  b, dùng dd koh 5,6% để trung hoà dd axit trên. Tính V dd koh phải dùng biết dd có KLR = 1,045g/ml

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  Có những chất sau: Zn, Zn(OH)2, NaOH, Fe(OH)3, CuSO4, NaCl, HCl.

  Hãy chọn chất thích hợp điền vào mỗi sơ đồ phản ứng sau và lập phương trình học:

  a) …..  →t0 Fe2O3 + H2O;

  b) H2SO4 + … → Na2SO4 + H2O;

  c) H2SO4 + … → ZnSO4 + H2O;

  d) NaOH + ….   → NaCl + H2O;

  e)   ….. + CO2 → Na2CO3 + H2O.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng chất rắn sau: NaOH, Ba(OH)2, NaCl. Hãy trình bày cách nhận biết chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết các phương trình hóa học (nếu có).

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng khi cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo ra:

  a) Muối natri hiđrosunfat.                B) Muối natrisunfat

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong ba chất rắn màu trắng sau: CaCO3, CaO, Ca(OH)2. Hãy nhận biết chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết các phương pháp hóa hoc.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  cho 11,6 g hh NaOH và KOH tác dụng vừa đủ với dd CuSO4 thu được kết tủa X và Y lọc lấy chất kết tủa X đem nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được 10g chất rắn . tính khối lượng oxit trong hh ban đầu 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ngọc trang

  Nung nóng 1,32 a gam hỗn hợp mg(oh)2 và Fe(OH)2 trong không khí đến khối lượng ko đổi thu đc chất rắn Y có khối lượng a gam

  Tính % khối lượng mỗi chất có trong Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  các bạn ơi giúp mình với

  cho 200g dung dịch KOH phản ứng vừa đủ với 300g dung dịch H2SO4 19,6% tạo thành muối trung hòa 

  a, tính nồng độ % của dung dịch KOH đã phản ứng 

  b, tính nồng độ phần trăm của  muối có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc

  cảm ơn các bạn rất nhiều

   

   


   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  Cho 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 0,5M và NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4]) 1,5M. Thêm từ từ dung dịch H2SO4
  0,5M vào dung dịch X cho đến khi kết tủa tan trở lại 1 phần, thu được kết tủa Y. Đem nung kết tủa Y này đến khối lượng 
  không đổi thu được 24,32 gam chất rắn Z. Thể tích dung dịch H2SO4 0,5M đã dùng là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Cho 100g dung dịch NaOH vào 100g dung dịch HCl dung dịch sau phản ứng có giá trị PH là bao nhiêu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA