RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 8.6 trang 10 SBT Hóa học 9

Bài tập 8.6 trang 10 SBT Hóa học 9

Cho 10 gam CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư.

a) Tính thể tích khí CO2 thu được ở đktc

b) Dẫn khí CO2 thu được ở trên vào lọ đựng 50 gam dung dịch NaOH 40%. Hãy tính khối lượng muối cacbonat thu được.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.6

a) Tính thể tích khí CO2

Phương trình hoá học:

CaCO3 + 2HCl → CaCl+ H2O + CO2

Số mol CO2, thu được :

nCO= nCaCO3 = 10/100 = 0,1 mol

Thể tích khí CO2 đo ở đktc:

VCO2 = 22,4 X 0,1 = 2,24 (lít),

b) Tính khối lượng muối

Khối lượng NaOH có trong dung dịch :

mNaOH = 40x50/100 = 20(gam) ứng với số mol là

nNaOH = 20/40 = 0,5 mol

Số mol NaOH lớn gấp hớn 2 lần số mol CO2, vậy muối thu được sẽ là Na2CO3

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

Theo phương trình hoá học, ta có :

nNa2CO3 = nCO2 = 0,1 mol

Khối lượng muối cacbonat thu được: mNa2CO3 = 106 x 0,1 = 10,6g

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.6 trang 10 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
YOMEDIA