ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Bài tập 8.6 trang 10 SBT Hóa học 9

Bài tập 8.6 trang 10 SBT Hóa học 9

Cho 10 gam CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư.

a) Tính thể tích khí CO2 thu được ở đktc

b) Dẫn khí CO2 thu được ở trên vào lọ đựng 50 gam dung dịch NaOH 40%. Hãy tính khối lượng muối cacbonat thu được.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.6

a) Tính thể tích khí CO2

Phương trình hoá học:

CaCO3 + 2HCl → CaCl+ H2O + CO2

Số mol CO2, thu được :

nCO= nCaCO3 = 10/100 = 0,1 mol

Thể tích khí CO2 đo ở đktc:

VCO2 = 22,4 X 0,1 = 2,24 (lít),

b) Tính khối lượng muối

Khối lượng NaOH có trong dung dịch :

mNaOH = 40x50/100 = 20(gam) ứng với số mol là

nNaOH = 20/40 = 0,5 mol

Số mol NaOH lớn gấp hớn 2 lần số mol CO2, vậy muối thu được sẽ là Na2CO3

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

Theo phương trình hoá học, ta có :

nNa2CO3 = nCO2 = 0,1 mol

Khối lượng muối cacbonat thu được: mNa2CO3 = 106 x 0,1 = 10,6g

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.6 trang 10 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
 • Bảo Lộc

  Trung hoà 200ml đ h2so4 1m bằng dd naoh 20% 

  a, tính kl dd naoh đã dùng

  b, dùng dd koh 5,6% để trung hoà dd axit trên. Tính V dd koh phải dùng biết dd có KLR = 1,045g/ml

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • MGID
  YOMEDIA
  MGID
  Ngại gì không thử App HOC247
  bach dang

  Có những chất sau: Zn, Zn(OH)2, NaOH, Fe(OH)3, CuSO4, NaCl, HCl.

  Hãy chọn chất thích hợp điền vào mỗi sơ đồ phản ứng sau và lập phương trình học:

  a) …..  →t0 Fe2O3 + H2O;

  b) H2SO4 + … → Na2SO4 + H2O;

  c) H2SO4 + … → ZnSO4 + H2O;

  d) NaOH + ….   → NaCl + H2O;

  e)   ….. + CO2 → Na2CO3 + H2O.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng chất rắn sau: NaOH, Ba(OH)2, NaCl. Hãy trình bày cách nhận biết chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết các phương trình hóa học (nếu có).

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng khi cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo ra:

  a) Muối natri hiđrosunfat.                B) Muối natrisunfat

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong ba chất rắn màu trắng sau: CaCO3, CaO, Ca(OH)2. Hãy nhận biết chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết các phương pháp hóa hoc.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  cho 11,6 g hh NaOH và KOH tác dụng vừa đủ với dd CuSO4 thu được kết tủa X và Y lọc lấy chất kết tủa X đem nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được 10g chất rắn . tính khối lượng oxit trong hh ban đầu 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ngọc trang

  Nung nóng 1,32 a gam hỗn hợp mg(oh)2 và Fe(OH)2 trong không khí đến khối lượng ko đổi thu đc chất rắn Y có khối lượng a gam

  Tính % khối lượng mỗi chất có trong Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  các bạn ơi giúp mình với

  cho 200g dung dịch KOH phản ứng vừa đủ với 300g dung dịch H2SO4 19,6% tạo thành muối trung hòa 

  a, tính nồng độ % của dung dịch KOH đã phản ứng 

  b, tính nồng độ phần trăm của  muối có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc

  cảm ơn các bạn rất nhiều

   

   


   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  Cho 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 0,5M và NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4]) 1,5M. Thêm từ từ dung dịch H2SO4
  0,5M vào dung dịch X cho đến khi kết tủa tan trở lại 1 phần, thu được kết tủa Y. Đem nung kết tủa Y này đến khối lượng 
  không đổi thu được 24,32 gam chất rắn Z. Thể tích dung dịch H2SO4 0,5M đã dùng là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Cho 100g dung dịch NaOH vào 100g dung dịch HCl dung dịch sau phản ứng có giá trị PH là bao nhiêu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku

  1. Nhỏ 60gam dung dịch NaOH 10% vào 40gam dung dịch HCl chưa biết nồng độ được dung dịch  X có nồng độ phần trăm NaCl là 5,85%. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch HCl                

  2. Nhỏ 60gam dung dịch NaOH 10% vào m gam dung dịch HCl 9,125% được dung dịch có nồng độ phần trăm NaCl là 5,85%. Tính m

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  Biết 2,24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 sản phẩm là BaCO3 và H2O

  a) Viết phương trình hóa học

  b) Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng

  c) Tính khối lượng chất kết tủa thu được.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  Có những bazơ sau: Cu(OH)2, NaOH, Ba(OH)2. Hãy cho biết những bazơ nào

  a) Tác dụng được với với dung dịch HCl. b) Bị nhiệt phân hủy.

  c) Tác dụng được CO2. d) Đổi màu quỳ tím. thành xanh.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  tính nồng độ % của các chất trong dung dịch đuọc tạo thành khi trộn 150g H2SO4 25% với 210g dung dịch KOH 1M ( D=1,05g/ml)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  Điều chế NaOh bằng phương pháp điện phân dd bão hòa NaCl (có màng ngăn giữa 2 ddienj cực )

  Tính Khối lượng NaOH và Thể tích khí thu được khi điện phân dung dịch có hòa tan 58,5 kg NaCl. Biết hiệu suất của quá rình điện phân đạt    50% theo lý thuyết

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  Dùng 30 gam NaOH để hấp thụ 22 gam CO2 . a/ Có những muối nào tạo thành b/ Tính khối lượng các muối tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  Dung dịch A hỗn hợp NaOh và Ba(OH)2. Để trung hòa 50ml dung dịch A cần dùng 60ml dung dịch HCl 0.1M. Khi cho 50ml dung dịch A tác dụng với 1 lượng dư Na2CO3 thấy tạo thành 0.197 kết tủa. Tính nồng độ mol của mỗi chất trong dung dịch A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  cần dùng bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,5M để trung hòa hết 250ml dung dịch X chứa HCl 2M và H2SO4 1,5M

  giúp mình nha các bạn ,mình cảm ơn nhiều

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Nung 1,32 a (g) hỗn hợp Mg(OH)2 và Fe(OH)2 trong không khí đến khối lượng không đổi nhận được một chất rắn có khối lượng bằng a (g).Tính % mỗi oxit tạo ra.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Cho 150ml dung dịch Ba(OH)2 2M vào 180ml dung dịch HCL 1M.

  a. Quỳ tím chuyển sang màu gì khi cho vào dung dịch thu được sau phản ứng

  b. Dẫn 6,72l khí CO2 (đktc) vào dung dịch thu được sau phản ứng. Tính khối lượng mỗi muối thu được

  Giúp Mình Với! Mình c.ơn trước nhé!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA