ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tính V dd koh phải dùng biết dd có KLR = 1,045g/ml

Trung hoà 200ml đ h2so4 1m bằng dd naoh 20% 

a, tính kl dd naoh đã dùng

b, dùng dd koh 5,6% để trung hoà dd axit trên. Tính V dd koh phải dùng biết dd có KLR = 1,045g/ml

 

  bởi Bảo Lộc 18/06/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • a) nH2SO4 = 0,2 . 1 = 0,2 mol

  H2SO4  +   2NaOH  -> Na2SO4  + 2H2O

  0,2                0,4

  mNaOH = 0,4 . 40 = 16g

  mddNaOH = \(\frac{16.100\%}{20\%}=80g\)

  b) 2KOH + H2SO4 -> K2SO4 + 2H2O

  0,4 <---------- 0,2

  => mKOH = 0,4 . 56 = 22,4 g

  mddKOH = \(\frac{22,4.100\%}{5,6\%}=400g\)

  VddKOH = \(\frac{400}{1,045}=383ml\)

   

   

    bởi Nguyen Le 18/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA