ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tính khối lượng kết tủa

cho MgCl2 tác dụng hết với 500ml dd NaOH 1M,sau phản ứng được kết tủa A và dd B.Để trung hòa dd B,phải dùng 200ml dd H2SO4 0,1 M.Tính khối lượng kết tủa

  bởi Mai Trang 03/06/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • \(n_{NaOH}=0,5mol\)

  \(n_{H_2SO_4}=0,02mol\)

  MgCl2+2NaOH\(\rightarrow\)Mg(OH)2+2NaCl(1)

  2NaOH+H2SO4\(\rightarrow\)Na2SO4+2H2O(2)

  \(n_{NaOH\left(2\right)}=2n_{H_2SO_4}=0,04mol\)

  \(n_{NaOH\left(1\right)}=0,5-n_{NaOH\left(2\right)}=0,5-0,04=0,46mol\)

  \(n_{Mg\left(OH\right)_2}=\dfrac{1}{2}n_{NaOH\left(1\right)}=\dfrac{1}{2}.0,46=0,23mol\)

  \(m_{Mg\left(OH\right)_2}=0,23.58=13,34g\)

    bởi Bùi Thị Ri 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA