ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 5 trang 155 SGK Hóa học 9

Giải bài 5 tr 155 sách GK Hóa lớp 9

Từ 1 tấn nước mía chứa 13% saccarozơ có thể thu được bao nhiêu kg saccarozơ? Cho biết hiệu suất thu hồi đường đạt 80%?

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Trong 1 tấn mía chứa 13% saccarozơ có:

\(\frac{1}{100} \times 13\) tấn saccarozơ.

Khối lượng saccarozơ thu được:

\(\frac{13}{100} \times \frac{80}{100} = 0,104\) tấn hay 104 kg.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 155 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON