ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 51.1 trang 59 SBT Hóa học 9

Bài tập 51.1 trang 59 SBT Hóa học 9

Tiến hành thí nghiệm sau :

Cho vào hai cốc cùng một lượng nước (khoảng 100 ml), sau đó cho vào cốc thứ nhất glucozơ, cốc thứ hai saccarozơ (với khối lượng như nhau, khoảng hai thìa cà phê) khuấy cho tan hết. Hãy so sánh độ ngọt giữa hai dung dịch đường.

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết bài 51.1

Cốc hoà tan đường saccarozơ ngọt hơn.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 51.1 trang 59 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON